Al. Dima (1905–1979)

    Al. Dima este istoric literar, estetician şi filosof al culturii, promotor al cercetărilor de literatură comparată, în care domeniu şi-a adus o contribuţie esenţială (Conceptul de literatură universală şi comparată, 1967; Principii de literatură comparată, 1969; Aspecte naţionale ale curentelor literare internaţionale, 1973). S-a preocupat de circumscrierea spiritualităţii româneşti (Aspecte si atitudini filosofice, 1933; Fenomenul românesc sub noi priviri critice, 1938) şi a dedicat culturii noastre populare cîteva studii de referinţă, înmănunchiate în vol. Arta populară şi relaţiile ei (1971). In studiile de istorie literară românească a implicat o largă perspectivă comparatistă şi teoretică. A tradus din Paul van Tieghem lucrarea Literatura comparată şi a prefaţat antologii de literatură universală.

Read More

Leave a Reply

*