D. Panaitescu-Perpessicius (1891 – 1971)

 D. Panaitescu-Perpessicius (n. 1891), poet, critic şi istoric literar, recenzentul literar cel mai sîrguincios din perioada interbelică. După un debut poetic în periodice, reluat relativ tîrziu în vol. (Scut şi targa, 1926; Itinerar sentimental, 1932), Perpessicius se dedică criticii literare foiletonistice, pe care o practică cu conştiinciozitatea profesionistului — dispus să-şi dea verdictul asupra întregului fenomen literar, fără deosebire de specie sau gen, de orientări şi afinităţi — şi cu obiectivitatea omului de ştiinţă nepărtinitor şi fără prejudecăţi. Criticul elogiază cu exuberanţă calităţile cărţilor recenzate şi se străduieşte să-şi ascundă cît mai mult obiecţiile prin formulări pline de curtoazie — fapt pentru care şi-a creat faima de critic indulgent. In realitate, observaţiile sale destul de acide transpar cu brutalitate pentru cel deprins cu stilul său plin de subtilităţi. Pentru Perpessicius, foiletonul critic devine prilej de divagaţie literară, pretext memorialistic, poem în proză îmbibat de erudiţie (Repertoriu critic, 1925; Menţiuni critice, 4 vol., 1928 — 1946; Dictando divers, 1940; Jurnal de lector, 1944). Ca istoric literar, Perpessicius s-a preocupat îndeosebi de literatura sec. 19, fără a neglija celelalte perioade (Menţiuni de istoriografie literară şi folclor, 1957; Alte menţiuni de istoriografie literară si folclor, II, 1961; III, 1967). A dat o ed. critică a operei lui Matoiu I. Caragiale (1936) şi a început monumentala ed. critică definitivă a scrierilor lui Mihai Eminescu, din care nu a reuşit să publice decît primele şase vol. (M. Emi-nescu, Opere, I-VI, 1939-1963), respectiv poezia şi culegerile de poezie populară. Ca poet, Perpessicius este un intimist nostalgic, cultivînd o lirică de dragoste invadată de aluzii livreşti. Uneori dezvăluie înclinaţii pentru poezia roadelor sau pentru lirica meditativă. A alcătuit, împreună cu Ion Pillat, Antologia poeţilor de azi (I, 1925; II, 1928).(Dictionar cronologic – Literatura romana)

Anticariat online CartesiCarte.ro va ofera urmatoarele carti scrise de catre acest scriitor:

Opere 2

Read More

Leave a Reply

*