George Calinescu (1899 – 1965)

G. Calinescu este unul dintre cei mai mari critici şi istorici literari români, poet şi prozator, personalitate renascentistă, ce se înscrie pe linia Cantemir — Heliade Rădulescu — Hasdeu — Iorga. Profesor universitar, fondator şi director al Institutului de istorie şi teorie literară ce-i poartă azi numele, membru al Academiei, deputat, iniţiator a numeroase publicaţii literare, G. Calinescu a desfăşurat o activitate multilaterală. înţelegînd istoria şi critica literară ca acte de creaţie, G. Calinescu şi-a ilustrat cel mai fidel teoria prin propria-i activitate. Monumentala Istorie a literaturii române de la origini pînă în prezent (1941), monografiile dedicate lui M. Eminescu (1932), I. Creangă (1938), Gr. Alecsandrescu (1955), N. Filimon (1959), V. Alecsandri (1965), I. Heliade Rădulescu (1966), studiul în 5 vol. asupra operei lui Eminescu (1934—1936) reprezintă deopotrivă cercetări ştiinţifice şi scrieri literare, în care caracterologia se îmbină cu descrierea de natură şi cu reconstrucţia atmosferei, umorul şi ironia cu tonul elegiac şi reflecţia asupra condiţiei umane. Romanele şi nuvelele sale — majoritatea cu caracter polemic implicat — fac cunoscut publicului un scriitor cu o forţă remarcabilă de reconstituire balzaciană a mediilor şi de clasificare caracterologică a personajelor, dublată de o mare putere de analiză a stărilor sufleteşti incerte (Enigma Otiliei, 1938; Scrinul negru, 1960). Sub pana lui G. Calinescu, materialul faptic prezentat cu obiectivitate se încheagă în ample metafore sau slujeşte conturării unor idei profunde (Cartea nunţii, 1933; Bietul Ioanide, 1953). Ca poet, a adus vibrante elogii lucrurilor, ca un alt sfant Francisc din Assisi, a cîntat labilitatea vieţii umane şi a înălţat imnuri dragostei (Poesii, 1937; Lauda lucrurilor, 1963). A abordat teatrul prin Sun sau Calea netulburată — mit mongol (1943) şi piesele apărute postum în vol. Teatru (1965). A susţinut cu o vervă unică rubrica „Cronica mizantropului”, continuată după 1955, cu „Cronica optimistului”. A lăsat două_ cărţi de memorialistică: Kiev-Moscova-Leningrad (1949) şi Am fost  in  China  nouă   (1955).(Dictionar cronologic – Literatura romana)

Anticariat online CartesiCarte.ro va ofera urmatoarele carti scrise de catre acest scriitor:

Bietul Ioanide,

Enigma Otiliei (vol. 2),

Bietul Ioanide,

Opera lui Mihai Eminescu (2 vol.),

Avatarii Faraonului Tla,

Mihai Eminescu. Studii si Articole,

Enigma Otiliei,

Viata lui Mihai Eminescu,

Cartea Nuntii

Ion Creanga

,

 
Read More

Leave a Reply

*