Mihai Ralea (1896 – 1964)

Mihai Ralea este, sociolog, psiholog, estetician, eseist, critic literar şi memo­rialist, înzestrat cu o cultură multidisciplinară şi cu o putere excepţională de analiză,Mihai Ralea a reprezentat la noi „criticul complet”, care a abordat fenomenul literar poate din cele mai numeroase perspective. A profesat o critică de direcţie, situîndu-se, după moartea lui Ibrăileanu, în fruntea miş­cării promovată de «Viaţa românească». A dovedit o vocaţie deosebită faţă de cercetările estetice, elaborînd studii fun­damentale (grupate în vol. Valori, 1935). Ca memorialist, a publicat notele de călătorie Memorial (1930), Nord-Sud (1945) şi In extremul Occident (1955), ce fac dovada unui spirit deschis şi meditativ, predispus spre disociaţii filosofice, literare, estetice. Opera sa ştiinţifică în domeniul psihologiei şi sociologiei fixează la noi bazele moderne ale disciplinelor respective.(Dictionar cronologic – Literatura romana)

Read More

Leave a Reply

*