Petru Comarnescu (1905 – 1970 )

Petru Comarnescu este cri­tic literar şi de artă, estetician, memorialist şi traducător. Principiile sale estetice, expuse în lucrarea Kalokagathon (1946), se bazează pe ideile lui Aristotel şi Platon despre Bine şi Frumos ca elemente necesar implicate şi reversibile în actul de receptare artistică. A desfăşurat o strălucită acti­vitate de istoric şi critic de artă, reprezentînd ani de zile unul din glasurile cele mai autorizate în acest domeniu. A dedicat monografii şi albume principalilor noştri pictori (Luchian, Tonitza, Iser, Şirato, Ţuculescu etc.) şi a publicat cîteva voi. cu caracter memorialistic (Zgîrie-norii New Yorkului, 1933; Chipurile şi priveliştile Americii, 1940; America. Lume nouă— viaţă nouă, 1947) etc. A ţinut cronica literară in diverse reviste, în perioada interbelică şi de după război, şi a scris numeroase articole cu caracter literar şi studii pu­blicate ca prefeţe la diverse traduceri din literatura ameri­cană şi engleză, din care a tradus el însuşi. dec. 18 Premiera spectacolului cu piesa Aceşti nebuni făţar­nici, de Teodor Mazilu (pe scena Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra”, din Bucureşti).(Dictionar cronologic – Literatura romana)

Read More

Leave a Reply

*