Tudor Vianu (n. 27 decembrie 1897/8 ianuarie 1898, Giurgiu – d. 21 mai 1964, București)

Tudor Vianu este poet, estetician, istoric literar, memorialist de talent, filosof al culturii, susţinător al unei direcţii stilistice în critica literară. „Făcând greşeala de a nu persevera” în domeniul poeziei, pentru care avea o certă chemare (Versuri, 1957), Tudor Vianu s-a dedicat cu pasiune eseisticii comparatist-filosofice şi esteticii, dînd prin Estetica, 2 vol. (1934—1936), o operă fundamentală. Fondator al şcolii româneşti moderne de comparatism, Tudor Vianu a deschis noi drumuri în cercetarea fenomenului literar (Li­teratură universală şi literatură naţională, 1956; Studii de literatură universală şi comparată, 1960). În domeniul istoriei literare româneşti a abordat creaţia cîtorva poeţi de vîrf (Poezia lui Eminescu, 1930; Ion Barbu, 1935; Arghezi, poet al omului, 1964) şi ne-a lăsat o lucrare remarcabilă asupra „dezvoltării prozei româneşti considerată în valorile ei stilistice şi în procedeele ei de artă” (Arta prozatorilor ro­mâni, 1941). Ca memorialist, a publicat vol. Imagini ita­liene (1933), Idei trăite (1958), Jurnal (1961). A desfăşurat o bogată activitate de traducător (din literatura germană şi engleză) şi a fost dascălul admirat a numeroase generaţii de intelectuali.(Dictionar cronologic – Literatura romana)

Anticariat online CartesiCarte.ro va ofera urmatoarele carti scrise de catre acest scriitor:

Scriitori romani din secolul XX,

Idealul clasic al omului,

Corespondenţă,

Scriitori romani (Vol. 1,2,3),

Arta prozatorilor romani (Vol. 2),

Scriitori romani din secolul XX,

Read More

Leave a Reply

*