Victor Eftimiu (1889 – 1972)

                  Victor Eftimiu este poet, prozator, dramaturg, publicist, afirmat îndeosebi ca autor dramatic prin cele peste 40 de piese de teatru: feerii (inspirate din folclorul romanesc), drame cu subiecte antice, drame medievale, tragi-comedii ţărăneşti, comedii provinciale, satire bucureştene etc. Bun mînuitor al tehnicii teatrale, înzestrat cu un acut simţ al replicii, Victor Eftimiu a creat un repertoriu dramatic solid din punct de vedere al artei scenice şi interesant prin conţinutul său. Autorul are predilecţie pentru motivele literare grele de semnificaţii, de largă circulaţie universală, precum motivul prometeic (Prometeu), motivul faustic (Doctor Faust, vrăjitor), motivul blestemului care se perpetuează peste generali (Atrizii) etc. Victor Eftimiu reabilitează figuri compromise de tradiţie (ex. Zmeul din Inşir-te, mărgărite…) şi introducere în piesele sale figuri de revoltaţi. Cele mai bune lucrări dramatice ale sale sînt: înşir-te, mărgărite… (1911), Bingala (1915) – ce-şi extrage substanţa din istoria naţională, Cocoşul negru (1913), Thebaida (1924) ş.a. Ele se caracterizează printr-o mare virtuozitate a desfăşurării dramatice şi printr-o notă de feeric, la care autorul revine, adesea fără să vrea. Ca poet, Victor Eftimiu a lăsat o operă vastă, înrîurită de simbolism şi parnasianism, vizibil îndeosebi în cultul formelor fixe. El este autorul celor mai multe sonete din literatura română (701 sonete, 1966). A cultivat poezia intimistă, proza patriotică sau de evocare a trecutului. Proza reprezintă cel mai slab compartiment al creaţiei sale. G. Călinescu remarca valoarea proverbelor din vol. Vorbe… Vorbe… Vorbe… (1914). Adăugăm acestora memorialistica ce reînvie, cu talent, figurile cunoscute şi evenimentele trăite de autor (Fum de fantome, 1940; Magia cuvintelor, Amintiri şi polemici, 1942; Oameni de teatru, Portrete şi amintiri, 1965). Contribuţia literară a lui Victor Eftimiu se completează, în sfîrşit, cu activitatea sa de traducător (din Sofocle şi Puşkin) şi de autor de literatură pentru copii.(Dictionar cronologic – Literatura romana)

Read More

Leave a Reply

*