Vladimir Streinu(1902 – 1970)

Vladimir Streinu este critic literar şi poet, promotor al unei critici estetico de înaltă ţinută; Activitatea sa foiletonistică — manifestată în special în recenzarea voi. de poezie — reprezintă un model de îndrumare a fenomenului artistic interbelic pe linia valorilor perene ale literaturii române (Pagini de critică literară, 1938). Prin cronici, dar mai ales prin studiile dedicate scriitorilor din sec. 20, Vladimir Streinu a urmărit, dealtfel, să pună în evidentă permanenţa unui filon clasic în cadrul literaturii române, al cărui punct de pornire îl fixa în folclor (Clasicii noştri, 1943; Calistrat Hogaş, 1968). A publicat un remarcabil tratat asupra versificaţiei (Versificaţia modernă, 1966) si a elaborat, împreună cu T. Vianu şi Şerban Cioculescu, Istoria literaturii române moderne (1944). Ca poet, Vl.S. se înscrie în categoria reprezentanţilor „poeziei pure”, ermetice, de descendenţă barbiana: „el posedă un puternic instinct ai naturii şi acesta îi îngăduie să nu se abstractizeze prea mult niciodată. Mereu prezent, gustul eminescian al codrului plin de o viaţă colcăitoare, vegetală şi animală, infuzează culoare, foşnet, frăgezime verbală versurilor lui Vladimir Streinu, îndulcindu-le tăietura geometrică, cerebrală, cu inflexiuni înduioşate, şăgalnice sau melancolice” (Ov. S. Croh-mălmeeanu). A tradus din Shakespeare şi Marcel Proust.(Dictionar cronologic – Literatura romana)

Anticariat online CartesiCarte.ro va ofera urmatoarele carti scrise de catre acest scriitor:

Versificatia moderna

Read More

Leave a Reply

*